About us

About us

Svenska

Bikram Yoga 360 är en yogastudio som ligger strax utanför stadskärnan i Malmö, Sverige. Vi undervisar och tränar Bikram Yoga (skapad av Bikram Choudhury), som är en 90-minuters yogaklass som består av 26 ställningar och 2 andningsövningar utförda i 40 graders värme.

Vi tror på de helande krafterna av denna sekvens och är glada och stolta över att kunna erbjuda denna fantastiska yoga till samhället i Malmö!

Bikram Yoga kommer från en tradition i Indien av "physical culturists", känd som "Bishnu Gosh linage", som var dom första att börja kombinera gamla yoga tekniker med modern body building och styrketräning för att utveckla en enorm styrka, flexibilitet, muskelkontroll och koncentrationsförmåga.

På Bikramyoga 360 följer vi denna tradition och har slagit ihop oss med Crossfit 360 som det första Bikram Yoga / Crossfit centrumet i världen! Vi är två separata företag under samma tak, men om du vill maximera effekten av din träning kan du bli medlem Combo och öva båda disciplinerna!


About us

English

Bikram Yoga 360 is a yoga studio located just outside the city center of Malmö, Sweden. We teach and practice Bikram Yoga (created by Bikram Choudhury), which is a 90-minutes yoga class consisting of 26 postures and 2 breathing exercises executed in 40 degrees heat. We believe in the healing powers of this sequence and are happy and proud to be able to provide this amazing yoga to the community of Malmö!

Bikram Yoga comes from a tradition in India of physical culturists, known as the Bishnu Gosh linage, where they used to combine ancient yoga technics with modern day body building and weight training in order to create strength, flexibility, developed incredible muscle control and concentration powers.

At Bikram Yoga 360 we follow this tradition and have teamed up with Crossfit 360 as the first Bikram Yoga/Crossfit center in the world! We are two separate businesses under the same roof, and if you want to maximise the effect of your training you can become a Combo member and practice both disciplines!