Our Studio

Studioetikett

Svenska

  • Alla klasser är 90 min långa och du förväntas stanna in rummet under hela klassen. Kom förberedd, drick ordentligt innan klassen, gå på toaletten etc innan klassen börjar.
  • Kom i tid, dörren låses när klassen börjar.
  • Byt om i omklädningsrummen och ta med dig väskan upp till Bikram Yoga 360s reception. Där finns det hyllor att ställa väskan i under klassens gång.
  • In i yogarummet tar du med dig: ett öppet sinne, yogamatta, handduk och vattenflaska.
  • Vänligen lämna allt annat i din väska i receptionen, receptionsdörren låses under klassen.
  • Bikram Yoga 360 är en liten studio med begränsat utrymme, vi ber därför alla att hjälpas åt för att alla ska få plats, både i yogarummet, omklädningsrum och i receptionen. Försök att packa ner även ytterkläder i väskan så att allas väskor får plats i hyllan i receptionen.
  • Lägg din matta på de anvisade raderna, ni som är i främre raden ser till att de i bakre också kan se sig själva i spegeln.
  • Ta korta duschar för att undvika trängsel och kö i omklädningsrummet. Tänk på att vi samsas i lokalen med Crossfit360 - håll rent och fint efter dig och var ett bra föredöme.
  • Före klassen börjar uppmuntrar vi dig att prata i yogarummet, ta chansen att skaffa nya vänner. Under klassen ber vi dig att vara tyst och att fokusera endast på dig själv. Efter klassen är vi fortsatt tysta i 10 min för att du och dina medyogis ska kunna njuta av den sista avslappningen.

Studio Etiquette

English

  • All classes are 90 minutes long and you are expected to stay in the room for the whole duration of class. Come prepared, hydrate well, go to the bathroom etc before the class.
  • Please be on time, the door will be locked once the class starts.
  • Please change your clothes in the changing rooms and bring your bag with you up to Bikram Yoga 360 reception. There are shelfs up there where you store your bag during class.
  • In to the yoga room you bring: an open mind, yoga mat, towel and a water bottle.
  • Please leave everything else in your bag in the reception, the reception door will be locked during the class.
  • Bikram Yoga 360 is a small studio with limited space, we therefore ask all of you to help out to give room for everybody, in the yoga room, the changing rooms and the reception. Try to fit your jacket and coats in your bag so everybody's bag will fit in the shelf in the reception.
  • Put your mat according to the marked rows in the yoga room. If you are in the front row make sure that the people in the back row see themselves in the mirror.
  • Take short showers to avoid long queues in the changing room. Keep in mind that we share the showers with Crossfit360. Keep everything tidy and neat and be a role model.
  • Before the class we encourage you to talk in the yoga room, take the opportunity to make new friends. During class we ask you to be quite and focus only on yourself. After class we keep the room silent for 10 min to allow you and your fellow yogis to enjoy the final relaxation.